Kirkonjyrhämän laavulla 2019 Kuva: Jorma Kuiri

Keitä me olemme? 

Aivoliiton Lapin AVH-yhdistys ry on perustettu vuonna 1990 ja sillä on jäseniä tällä hetkellä reilut 200. 

Yhdistys toimii tukena aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneiden, afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kuntoutumisessa sekä arjessa selviytymisessä.  

Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on vertaistuellinen toiminta, jossa sairastuneet ja omaiset voivat tukea toisiaan. Tarjoamme monenlaista virkistystoimintaa jäsenistölle erilaisten liikuntaharrastusten, kerhoiltojen ja retkien muodossa. Erilaisten toimintojen tarkoituksena on rohkaista sairastunutta tai hänen läheistään lähtemään pois kotoa ja harjoittamaan taitojaan ja tapaamaan muita ihmisiä. Tavoitteenamme on sairastuneen tai hänen läheisensä toimintakyvyn ylläpitäminen tai kohentuminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. 

Yhdistyksen tehtävänä on tiedottaa aivoverenkiertohäiriöön- ja afaattisten henkilöiden sairauksista, siitä kuinka ennaltaehkäistään sairautta ja kuinka kuntoutetaan. Aivoliiton Lapin AVH-yhdistys toimii useissa tapahtumissa kertomassa toiminnastaan. 

Aivoliiton Lapin AVH-yhdistyksen alaisuudessa toimii aluekerhoja: Inari, Kittilä ja Kemijärvi. Aluekerhot toimivat itsenäisesti alueellaan ja tekevät yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.  

Toimimme yhteistyössä paikallisten päättäjien, kaupungin eri organisaatioiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, terveydenhuollon yksiköiden, oppilaitosten sekä eri potilasyhdistysten- ja järjestöjen kanssa.