Neuvonta ja kuntoutus

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen omiin oireisiin ja lääkkeisiin liittyviä asioita kannattaa tiedustella omalta hoitavalta taholta, joka voi olla neurologian poliklinikka, terveyskeskus tai työterveyshuolto.

OYS järjestää AVH ensitieto iltapäiviä neljä kertaa vuodessa. Ne sisältävät neurologin ja neuropsykologin luennot sekä Aivoliiton tietoiskun. Niitä on järjestetty videoluentona esim. Pellossa, Kemijärvellä Sodankylässä ja Rovaniemellä. 

Oman alueen terveyskeskuksissa voi toimia AVH-yhdyshenkilö tai koordinaatori

 • pitää potilaaseen yhteyttä potilaan kotiuduttua
 • tämä helpottaa tarvittavien asioiden hoitumista ja paluuta normaaliin arkeen
 • ellet saanut kotiutuessasi yhteystietoja, kysy omasta terveyskeskuksestasi

Kuntoutusohjaaja

 • tukee, ohjaa ja neuvoo muuttuneessa elämäntilanteessa
 • esim. toimintakyvyn selvittelyssä, kuntoutustarpeen tai palveluiden ja tukimuotojen selvittelyssä
 • arvioi apuvälinetarvetta ja kodinmuutostöitä
 • et tarvitse lähetettä, vaan voit itse ottaa tarvittaessa yhteyttä: Storhammar Tuula Aikuisneurologia: Aivoverenkiertohäiriöt, p. 040 590 4689, tuula.storhammar(at)lshp.fi 

Sairaalan sosiaalipalvelut ovat käytettävissäsi, jos olet vasta sairastanut aivoverenkiertohäiriön. 

 • tavoitteena on löytää keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen
 • asiakkaan kanssa sopien sosiaalityöntekijä on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea, palveluita tai etuisuuksia antaviin tahoihin
 • auttaa lomakkeiden täyttämisessä
 • jos sairastumisestasi on jo kauemmin, etkä ole enää neurologian poliklinikan hoidossa, voit kysyä apua sosiaalipalveluiden neuvonnasta
 • Kts. hyvä sosiaaliturva linkki Pirkanmaan aivoyhdistyksen sivuilta; lisätietoja taloudellisesta tuesta, kuntoutuksesta, kotona selvitymisestä, autoilun tuista, verohallinnosta sekä tuista opiskeluun ja työhön
 • Järjestöjen sosiaaliturvaopas sivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden, vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista.
 • Kelan Elämässä.fi sivuilta voit lukea uusimpia artikkeleita aiheeseen liittyen

Apuvälinepalvelusta lainataan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä kuntoutuksen työntekijöiden tekemän arvioinnin perusteella.