Tuki perheille

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuminen on iso juttu henkilölle itselleen, se koskettaa parisuhdetta ja koko perhettä. Myös muut läheiset henkilöt ovat tunnemyrskyn, tiedon ja tuen tarpeessa. Aivoliitolla on menossa AVH-perhetuen kehittäminen hanke, jonka tavoitteena on lisätä perheiden ja terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä, miten perheenjäsenen sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön vaikuttaa. Lisäksi tavoitteena on mahdollisesti muuttaa perheen arjen toimintatapoja, kannustaa perhettä ja sen lähipiiriä puhumaan yhdessä.

Verkkosivut perheille tarjoaa tietoa, tukea ja uusia toimintatapoja arkeen. Sivuilta löytyy esimerkiksi arjen pikakysely, jonka avulla voitte keskustella toistenne kanssa sairauden vaikutuksista arkeen. 

Verkkosivut ammattilaisille tarjoaa nimensä mukaan tietoa, valmiin mallin ja materiaaleja AVH ammattilaisille perheen tukemiseen ja kohtaamiseen.


Verkkotapaamiset Työikäisen sairastuneen perheelle ja läheisille 11.2, 15.4, 12.5 ja 14.6.21 sekä yli 65-vuotiaan sairastuneen perheelle ja läheisille 8.2, 12.4, 10.5 ja 10.6.21


Aivoliiton AVH-perhetuen hanke järjestää kevään aikana webinaarisarjan, jossa asiantuntijaluennot käsittelevät AVH-arkea etenkin läheisen näkökulmasta. Ne on tarkoitettu perheille, joissa yksi perheenjäsen on sairastanut aivoverenkiertohäiriön. Asiantuntijaluennot tarjoavat tietoa ja eväitä muuttuneeseen arkeen.

Webinaarit vaativat ilmoittautumisen edelliseen päivään mennessä.

Tallennettu webinaari: Arjen toimintakyky

Tallennettu webinaari: Arjen turvallisuus

Tallennettu webinaari: Talous & työkyky