Tuki perheille

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuminen on iso juttu henkilölle itselleen, se koskettaa parisuhdetta ja koko perhettä. Myös muut läheiset henkilöt ovat tunnemyrskyn, tiedon ja tuen tarpeessa. Aivoliitolla on menossa AVH-perhetuen kehittäminen hanke, jonka tavoitteena on lisätä perheiden ja terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä, miten perheenjäsenen sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön vaikuttaa. Lisäksi tavoitteena on mahdollisesti muuttaa perheen arjen toimintatapoja, kannustaa perhettä ja sen lähipiiriä puhumaan yhdessä.

Verkkosivut perheille tarjoaa tietoa, tukea ja uusia toimintatapoja arkeen. Sivuilta löytyy esimerkiksi arjen pikakysely, jonka avulla voitte keskustella toistenne kanssa sairauden vaikutuksista arkeen. 

Verkkosivut ammattilaisille tarjoaa nimensä mukaan tietoa, valmiin mallin ja materiaaleja AVH ammattilaisille perheen tukemiseen ja kohtaamiseen.


AVH läheisten verkkoillat, eivät vaadi ilmoittatumista, mutta ilmoittautumislinkit löytyvät Aivoliiton sivuilta:

  • Eläkeikäisen sairastuneen perheelle ja läheisille:
     10.10 ja 12.12 klo 18–19.30
  • Työikäisen sairastuneen perheelle ja läheisille:
    20.10 ja 15.12 klo 18–19.30
  • Sairastuneen lapsen tai nuoren (alle 30 v) vanhemmille ja läheisille:
    6.10 klo 18–19.30

Aivoliiton AVH-perhetuen hanke järjestää vuoden aikana webinaarisarjan, jossa asiantuntijaluennot käsittelevät AVH-arkea etenkin läheisen näkökulmasta. Ne on tarkoitettu perheille, joissa yksi perheenjäsen on sairastanut aivoverenkiertohäiriön. Asiantuntijaluennot tarjoavat tietoa ja eväitä muuttuneeseen arkeen.

AVH-perhetuen loppuseminaari 1.12 klo 14.00. Tervetuloa kuuntelemaan hankkeen loppuseminaaria ja tutustumaan hankkeessa kehitettyihin materiaaleihin! Katso tarkemmat ohjeet ja ilmoittaudu mukaan


Tallennettu webinaari: Arjen turvallisuus

Tallennettu webinaari: Talous & työkyky

Tallennettu webinaari: Arkirutiinit ja työnjako