Vammaiskortti

Sinulla voi olla oikeus anoa Kelasta EU:n vammaiskorttia. Se on vapaaehtoinen ja se maksaa 10 €. Vammaiskortilla vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa vammaisuutensa tai avustajan / tukihenkilön tarpeensa (A merkki kortissa) esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa.