Chat

Aivoliitolla on käytössä chat palvelu, jossa voit kysellä ja keskustella luottamuksellisesti

  • jäsenasioista sekä jäsenyhdistyksiin liittyvistä palveluista toimistoassistentti Linda Lindroosin kanssa
  • puheterapeuti Maria Vinbergin tai Hannele Merikosken kanssa lasten, nuorten ja aikuisten kielellisistä vaikeuksista, afasiasta ja kotiharjoitteista
  • fysioterapeutti Johannes Hietalan kanssa motorisen kehityksen tukemisesta sekä fyysisestä toimintakyvystä

Tukinetin kautta on mahdollista osallistua teemojen mukaisiin, vertaistuellisiin ryhmä-chatteihin.